Housing purchase procedure

ADI Zona Metropolitană Cluj derulează procedura de achiziționare a locuințelor în cadrul proiectului Pata 2.0. Pentru detalii, vă rugăm consultați documentele de mai jos.

Erată: Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 13.09.2021, ora 14.00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în data de 13.09.2021, ora 14.30.

Anunț intenție

Anunt intentie - 31.08.2021
Download document

Caiet de sarcini

Caiet sarcini - 31.08.2021
Download document