Oferim locuințe

În cadrul proiectului vor fi achiziționate minim 30 de locuințe, în Cluj-Napoca și localitățile limitrofe. Locuințele vor fi echipate cu mobilier și electrocasnice.

În paralel, vor fi selectate familiile din comunitatea de la Pata-Rât care vor beneficia de ele.

Principalele etape ale procesului:

1. Informarea membrilor comunității și a stakeholderilor implicați în tema locuirii sociale. Informarea din ușă în ușă va fi făcută pentru toate tipurile de locuințe sociale (locuințe sociale oferite de Primăria municipiului Cluj Napoca și cele ocupate prin subvenționarea chiriilor, susținută de Direcția de Asistență Socială și Medicală). Vor fi organizate câte două sesiuni de informare în fiecare comunitate din Pata-Rât și o întâlnire cu stakeholderii relevanți.

2. Depunerea dosarelor, care va avea la bază o componentă de consiliere și suport, oferită de facilitatorii comunitari, în cadrul unui help desk

3. Evaluarea nevoilor și resurselor familiilor, pe baza dosarelor depuse și a evaluărilor din teren.

4. Elaborarea listei cu familiile care au fost selectate pentru mutare, și a unei liste de așteptare

5. Etapa de contestații și informare cu privire la rezultatele procesului de selecție

6. Semnarea contractelor de închiriere

Familiile selectate vor beneficia de suport/asistență în vederea mutării, inclusiv suport în vederea mutării propriu-zise și transcrierea utilităților pe numele lor, suport administrativ pentru preschimbarea actelor de identitate, transferul școlarilor la unități de învățământ din apropiere sau consiliere și facilitarea integrării în noua comunitate.