Fondul Român de Dezvoltare Socială

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) este un organism de interes public înființat de Guvernul României prin Legea nr. 129/1998 care administrează scheme de grant și programe cu finanțare internațională nerambursabilă adresate grupurilor dezavantajate și comunităților sărace și izolate, și participă la implementarea efectivă a unor proiecte de interes național, sectorial și local.

Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS:

  • incluziune socială (cu accent pe comunitățile de romi)
  • dezvoltare socio-economică
  • egalitate de șanse
  • combaterea sărăciei
  • dezvoltare comunitară
  • educație

Funcționând sub deviza „O organizație pentru oameni și problemele lor”, FRDS are drept misiune sprijinirea dezvoltării durabile a comunităților sărace și a altor categorii vulnerabile din România, prin promovarea și suportul acordat inițiativelor locale orientate către binele comun, identificate, înaintate și realizate în mod participativ, prin implicarea comunității.

Obiectivul strategic al FRDS este realizarea unei schimbări de atitudine și mentalitate pe multiple planuri (individual şi instituțional, local și național) prin demonstrarea faptului că acolo unde există voinţa în rezolvarea unei probleme, există şi soluţii în acest sens.

Mai multe detalii despre Granturile SEE și Norvegiene și rezultatele obținute sunt disponibile la www.frds.ro

Unul dintre cele mai importante programe pe care le derulează FRDS este Programul Dezvoltare Locală, cel prin care au fost alocate și fondurile necesare proiectului Pata 2.0.