Oamenii

Zona Pata-Rât este o așezare urbană informală segregată spațial, sever deprivată pe plan social, economic și al accesului la servicii publice, situată lângă groapa de gunoi a orașului Cluj-Napoca.

Ancheta sociologică realizată de către FSAS UBB în colaborare cu DASM Cluj-Napoca în noiembrie 2017 în cadrul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală de către Grupul de Acțiune Locală  „Clujul Incluziv” a validat zona Pata-Rât ca o zonă urbană marginalizată și a indicat o populație de cc. 1300 de persoane, dintre care jumătate minori (SDL, 2017).

Zona se compune din patru comunități cu istorii sociale diferite: unii au ajuns în Pata Rât în urma evacuărilor din oraș, alții au fost nevoiți să lucreze în colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile și s-au stabilit în proximitatea rampei (UNDP & UBB, 2012).

Zona figurează în PUG ca zonă industrială, fiind situată în imediata apropiere a rampelor temporare de deșeuri. Distanța de oraș este de aprox. 6 km iar rețeaua de utilități și transportul public nu sunt adecvate nevoilor rezidențiale. 67% dintre locuințele din Pata Rât sunt barăci improvizate/ prefabricate. 48,9% dintre familii nu au acte doveditoare a proprietății terenului/imobilului, iar 29,8% familii trăiesc în barăci aflate în proprietatea unor organizații private. 90% dintre locuințe nu au nici baie, nici bucătărie proprie, iar 96% sunt supraaglomerate (SDL, 2017). Având în vedere mediul toxic și izolat, cât și faptul că zona este încadrată drept zonă industrială, soluția regenerării urbane și dezvoltarea infrastructurii în Pata Rât nu este indicată, fiindcă ar întări segregarea rezidențială, stigmatizarea și lipsa accesului la serviciile publice.

Grupul țintă principal al proiectului cuprinde și zonele de locuire precară și nesigură, cu o populație de cca 100 persoane aflate la risc de marginalizare socială, din zonele urbane funcționale a municipalității (vezi 9.5) descrise în SDL 2017, cu risc de evacuare și de a ajunge să locuiască în Pata Rât.