Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca

Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM), organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca, este principalul furnizor public local de servicii sociale și medicale și a fost înființată în anul 2008. Misiunea sa este de a identifica și soluționa problemele de natură socială de la nivelul comunității locale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane sau grupuri de persoane aflate în nevoie socială.

DASM, prin serviciile sale de specialitate, urmărește, prevenirea situațiilor care ar putea conduce la marginalizare socială, sprijinirea persoanelor în nevoie, creșterea calității vietii și promovarea incluziunii sociale a persoanelor și grupurilor vulnerabile, prin oferirea de servicii sociale primare atât la nivel individual, familial cât și comunitar și prin accesarea surselor de finanțare adecvate.