Ce facem

Proiectul „Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” (prescurtat, Pata 2) își propune să continue procesul de desegregare în comunitatea defavorizată de la Pata-Rât, proces început prin proiectul „Pata-Cluj, o abordare integrată a incluziunii sociale”, finalizat în 20 aprilie 2017.

Proiectul curent are un dublu obiectiv general:

În primul rând, urmărește să reducă disparitățile de locuire, sociale și economice dintre comunitatea defavorizată de la Pata-Râtși populația majoritară din Cluj-Napoca.

În al doilea rând, își propune să combată riscul excluderii sociale în rândul altor familii sărace din Zona Metropolitană Cluj, în special familiile rome, dar nu numai acestea, care, în lipsa susțineriioferite de proiect, ar putea fi constrânse de circumstanțele economico-sociale să se mute la Pata-Rât sau în alte zone marginalizate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Continuarea procesului desegregării zonei urbane marginalizate Pata-Rât prin asigurarea a minim 30 de locuințe sociale decente și implementarea „Metodologiei replicabile de relocare și incluziune a familiilor cu venituri scăzute din zone marginalizate segregate”. Programul va cuprinde selecția familiilor beneficiare, pregătirea mutării și asistența de după mutare pentru un număr de minim 30 de familii, pe o perioadă de 36 luni.

2. Facilitarea incluziunii sociale pentru un număr de 1.550 de persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială: 720 de rezidenți din zona urbană marginalizată Pata-Rât și minim 30 de alte persoane în risc de sărăcie și excludere socială vor beneficia de suport pentru accesarea unor servicii publice de calitate(psiho-sociale, educative, sănătate și transport urban) pe durata celor 36 de luni ale proiectului; un număr minim de 800 de copii din clasele 1-4 din zona metropolitană vor beneficia de servicii de suport educațional non-formal menite să le îmbunătățească competențele, participarea școlară și să reducă rata abandonului școlar.

3. Creșterea capacității instituționale de a răspunde adecvat nevoilor grupurilor marginalizate și prin dezvoltarea „Metodologiei replicabile de relocare și incluziune a familiilor cu venituri scăzute din zone marginalizate segregate”, formarea unui număr de 30 profesioniști, incluzând personalul relevant din serviciul public de asistență socială pentru implementarea metodologiei, învățarea din bune practici norvegiene, precum și formularea într-un mod participativ a unui set de recomandări de politici publice în domeniul locuirii în cele 36 luni ale proiectului.

Proiectul se desfășoară la nivelul municipiului Cluj-Napoca și al Zonei Metropolitane Cluj, între18.12.2019 și 18.12.2022. Valoare contractului este de 20.439.118,69 lei din care grantul SEE/norvegian reprezintă 17.373.250,88 lei iar cofinanțarea publică 3.065.867,80 lei

Finanțarea este asigurată prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, susținut prin Granturile SEE și Norvegiene, operat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.