La început a fost Pata-Cluj

Actualul proiect, Pata 2.0, continuă munca începută cu proiectul Pata-Cluj, și se bazează pe cunoștințele dobândite în timpul acestuia.

Proiectul Pata-Cluj a fost derulat de ADI Zona Metropolitană Cluj și partenerii săi în perioada octombrie 2014 – aprilie 2017 în cadrul Programului „Combaterea Sărăciei”, susținut de Granturile SEE și Norvegiene 2009-2014. Numele oficial a fost „Intervenții sociale pentru desegregarea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile în Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a romilor defavorizați” și a fost susținut financiar prin Granturile SEE și Norvegiene. În cadrul acestui proiect s-a întreprins o intervenție amplă, participativă, multi-sectorială cu scopul de a pregăti desegregarea, incluziunea socială și spațială a familiilor din Pata Rât.

Principalele rezultate obținute:

Locuire socială:

35 de familii au fost mutate din comunitățile marginalizate în locuințe sociale în zonele integrate ale orașului și ale zonei metropolitane prin construirea a 12 apartamente în Apahida și achiziționarea a 23 de apartamente în municipiul Cluj-Napoca și zona metropolitană, prin urmare asigurând condiții de trai decente, dar și pilotarea unei metodologii participative de locuire socială.
Cele 35 de familii, care s-au mutat în locuințe sociale beneficiază de asistență și suport în menținerea locuirii. Cele 143 persoane (din care 75 adulți și 68 copii) beneficiază de asistență psiho-socială concepută ca suport pentru familii în vederea facilitării tranziției dinspre Pata Rât la comunitatea majoritară, în vederea adaptării și integrării în noi comunități, pentru respectarea obligațiilor contractuale, scopul intervenției pe termen lung fiind menținerea locuințelor în condiții bune, prevenind abandonul lor și reîntoarcerea în Pata Rât.

În cadrul asistenței și suportului familial oferit s-au identificat și s-a lucrat pe următoarele arii de intervenție, adresând nevoile individuale și familiale ale persoanelor mutate: Înscriere în cartea de imobil și facilitarea stabilirii contactului cu administratorul; preschimbarea CI pe noua adresă; transfer școlar (pentru acei părinți care au solicitat această intervenție); înscriere la școală/ grădiniță; orientarea profesională și suport în vederea angajării; facilitarea accesului la servicii medicale și dobândirea calității de asigurat; plasament copii; prestații sociale; interviuri în vederea aprobării și prelungirii acordului de luare în spațiu; dezvoltarea servciului de voluntariat prin recrutarea, formarea și supervizarea unor studenți (nivel licență și master) de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială; dezvoltarea și oferirea serviciului de meditații la domiciliu cu ajutorul voluntarilor; însoțiri la diferite instituții/ servicii. Familiile au fost vizitate periodic de managerul de caz responsabil, de asemenea menținându-se legătura și prin telefon, precum și prin întâlniri la diferite instituții sau sediul ZMC

Temele abordate în consilierea individuală și familială au fost următoarele:

Managementul resurselor și consiliere financiară (managementul resurselor ce țin de consumul de gaz, electricitate și apă); Întreținerea locuinței; Gestionarea relațiilor dintre parteneri; Managementul conflictelor intrafamiliale și intercomunitare (inclusiv conflictele cu vecinii); Relaționarea cu familia extinsă; Stil de viață sănătos, nutriție și starea de sănătate în general; Abilitățile parentale și modalități de dezvoltare ale acestora; Puericultură; Educația, precum problemele educaționale și comportamentale ale copiilor; Orientare profesională și consiliere vocațională.

Intervenție coordonată multidisciplinară pentru asistența familiei:

  • 169 de familii din comunitatea Pata Rât au beneficiat de management de caz în scopul incluziunii sociale a acestora și a îmbunătățirii accesului lor la servicii și prestații sociale prin intermediul unei abordări menite să răspundă nevoilor și resursele persoanelor și familiilor precum și să le conștientizeze cu privire la drepturile lor și la obținerea lor ;
  • 304 persoane au primit asistență și suport în vederea obținerii documentelor de identitate (cărți de identitate și certificate de naștere);
  • 41 de familii au beneficiat de înregistrare pentru alocația de stat pentru copii și 19 persoane au beneficiat de înregistrare pentru drepturi sociale (venit minim garantat, contribuții pentru asigurări de sănătate, cantină socială, alocații de suport familii);
  • 29 persoane au fost ajutate în vederea deschiderii de conturi bancare;
  • Pentru 7 minori au fost fost realizate procedurile de atribuire a reprezentantului legal;
  • 11 persoane au fost înregistrate la medicul de familie;
  • În același timp, 49 de persoane au beneficiat de înregistrare tardivă (în cadrul a 40 de cauze de înregistrare tardivă ce au avut loc la instanțele de judecată de domiciliu a acestor persoane), pasul de bază în accesarea drepturilor sociale.

Angajarea și gradul de ocupare al forței de muncă al persoanelor din Pata Rât au fost îmbunătățite prin medierea locurilor de muncă pentru 70 de persoane și oferirea de consiliere vocațională pentru 182 de persoane. 41 de tineri din Pata Rât au participat la cursuri de calificare profesională în cadrul programului „Youth Build” și și-au îmbunătățit nivelul de calificare, 10 persoane din Pata Rât au elaborat câte 1 plan de afaceri pentru microîntreprinderi, care poate fi finanțat din alte surse.

Asistență juridică: 179 persoane au beneficiat de consiliere juridică și 54 persoane au beneficiat de reprezentare în instanță (inclusiv 40 de cazuri de înregistrare tardivă pentru copii și adulți), însoțiți de managerii de caz.

Asistență medicală: 297 persoane au beneficiat de consultații medicale la Unitatea Mobilă. 100 de persoane au fost însoțite pentru primirea de îngrijiri de specialitate la unitățile medicale din sistemul de sănătate public și privat. 8 persoane au fost însoțite la instituțiile competente în vederea dobândirii calității de asigurat.

Facilitare comunitară: 346 de familii au participat în procesul de consultare, luare a deciziilor și implementare comunitară în cadrul componentei „Nevoi de urgență/nevoi comunitare”, prin care s-au achiziționat lemne de foc și materiale de construcții, la nivelul celor 4 comunități din Pata Rât, prin intermediul facilitării comunitare.

Educație incluzivă, nesegregată: Începând cu anul școlar 2014-2015 echipa Pata Cluj a facilitat accesul la învățământ de masă, nesegregat, pentru un număr inițial de 14 copii școlarizați în cadrul proiectului, din comunitatea Rampă, cea mai defavorizată dintre comunitățile din Pata Rât, număr care a crescut progresiv odată cu trecerea timpului și care a ajuns astăzi la 30 copii. Serviciile oferite de echipa de proiect au răspuns la nevoile copiilor și familiilor acestora și anume grupuri de suport cu părinții și implicarea acestora în procesul educativ, igiena corporală zilnică, asigurarea micului dejun, asigurarea transportului la și de la școală, asigurarea prânzului și a gustării, activități de afterschool și activități recreative.

În anul școlar 2015-2016, 45 persoane (adulți și copii) au fost incluși în Programul „A doua șansă”. În anul școlar 2016-2017 16 persoane (2 adulți și 14 copii) au continuat programul. O clădire publică a fost renovată cu scopul de a fi folosită ca și Centru pentru Tineret. Centrul are aproximativ 250 de metri pătrați și este complet echipat și utilat.

Activități culturale: 14 producții artistice originale și 1.540 de participanți la evenimente artistice, 98 activități culturale, ateliere creative, vizionare de spectacole și film, 3.300 de participanți la evenimente culturale, 12 evenimente cadru de expresie culturală comunitară- talent show, campionate de fotbal, amenajare de spații comunitare; 210 membri ai comunității protagoniști ai activităților culturale; facilitarea accesului tinerilor talentați din Pata Rât la activitățile din viața culturală a orașului (Jazz in the street, Zilele Culturale Clujene, TIFF- film la Bonțida).

Dezvoltarea de metodologii pentru susținerea politicilor publice:

– Sistem de accesare pentru locuințe sociale, elaborat în mod participativ (set de criterii de accesare, instrument de evaluare a solicitanților)

– Cercetare privind răspunsul sistemului de protecția copilului, respectiv al celui educațional, la nevoile specifice copiilor din medii defavorizate (volum cu rezultatele cercetării).

– Conferință internațională.

Mai jos, puteți viziona documentarul realizat pe parcursul proiectului