Rezumat: cei mai importanți pași parcurși

Comunitatea defavorizată din Pata-Rât se află la periferia municipiului Cluj-Napoca, al doilea oraș ca mărime și importanță economico-socială din România. Comunitatea își are originea în exploatarea fostei gropi de gunoi a orașului, care este acum închisă. Aici trăiesc aproximativ 1500 de persoane, împărțite în patru subcomunități distincte. Aproximativ o treime din populația locală este minoră, școlarizată în Cluj-Napoca sau în satele din apropiere. Aproape toată populația aparține minorității rome.

Proiectul „Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj”, abreviat Pata 2, continuă efortul de desegregare a zonei, început în cadrul unui proiect similar, derulat între 2014 și 2017, tot cu finanțare norvegiană.

Proiectul actual are un dublu obiectiv general. În primul rând, vizează reducerea disparităților de locuire, sociale și economice dintre comunitatea dezavantajată din Pata-Rât și populația majoritară din Cluj-Napoca. În al doilea rând, abordează riscul de excluziune socială în rândul altor familii sărace din zona metropolitană Cluj, în special a familiilor rome, dar nu numai, care, în absența sprijinului oferit de proiect, ar putea fi constrânse de circumstanțele economice și sociale să se mute în Pata-Rât sau în alte zone marginalizate.

În acest sens, obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Continuarea procesului de desegregare a zonei urbane marginalizate de la Pata-Rât, prin asigurarea a cel puțin 30 de locuințe sociale Programul include selectarea familiilor beneficiare, pregătirea mutării și asistența după mutare pentru un minim de 30 de familii, peste 36 de luni. Apartamentele vor fi achiziționate în Cluj-Napoca și în zona metropolitană și vor fi închiriate beneficiarilor la prețuri foarte mici.
  2. Facilitarea incluziunii sociale pentru 1.550 de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială: 720 de rezidenți din zona urbană marginalizată Pata-Rât și cel puțin 30 de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială vor beneficia de sprijin pentru accesarea unor servicii publice de calitate (psiho-sociale, educaționale, de sănătate și de transport) pe parcursul celor 36 luni ale proiectului; cel puțin 800 de copii din clasele 1-4 din zona metropolitană vor beneficia de servicii de sprijin educațional non-formal, care vizează îmbunătățirea competențelor acestora, participarea la școală și reducerea ratelor de abandon școlar.
  1. Creșterea capacității instituționale de a răspunde în mod adecvat nevoilor grupurilor marginalizate prin elaborarea „metodologiei replicabile pentru relocarea și incluziunea familiilor cu venituri mici din zonele marginale segregate”, formarea a 30 de profesioniști, inclusiv personalul relevant din cadrul serviciilor publice de asistență socială, pentru punerea în aplicare a metodologiei, învățarea din bunele practici norvegiene, precum și formularea participativă a unui set de recomandări de politică publică în domeniul locuințelor.

Pata 2.0 are ca lider de proiect Asociația Zona Metropolitană Cluj și, în calitate de parteneri, Departamentul de Asistență Socială și Medicală a Primăriei Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității „Babeș-Bolyai” și orașul Bergen, Norvegia.

Proiectul se desfășoară la nivelul municipiului Cluj-Napoca și Zona Metropolitană Cluj, în perioada 18.12.2019-18.12.2022. Valoarea contractului este de 4.271.498 de euro.

Pașii parcurși

124 de familii au aplicat pentru cele 30 de locuințe sociale pe care le vom asigura în cadrul proiectului. Procesul de selecție s-a încheiat, după ce trei comisii independente au evaluat candidaturile, pe baza criteriilor detaliate elaborate de Universitatea „Babeș Bolyai” pentru populația din zonă. După selecție, 142 de persoane (61 de adulți și 81 de copii) vor fi mutate în locuințe decente, ceea ce înseamnă aproximativ 10% din totalul comunității.

Achiziționarea de case este în curs de desfășurare, 19 au fost achiziționate. Mobilierul pentru toate cele 30 de apartamente a fost achiziționat, în timp ce achiziția aparatelor de uz casnic este în curs. Comunitatea a fost informată în mod constant cu privire la proiect.

Un nou Centru Social Comunitar a fost echipat și licențiat. Acesta a înscris 1.200 de beneficiari adulți, pentru care accesul la servicii sociale este facilitat.

Au fost efectuate teste și consultații medicale pentru peste 100 de persoane, iar procesul este în curs. 40 de nou-născuți au primit trusouri.

Universitatea „Babeș-Bolyai” a desfășurat peste 120 de activități non-formale pentru a preveni abandonul școlar. ZMC a oferit îndrumare, mentorat, activități de prevenire a abandonului școlar și grupuri de sprijin pentru mai mult de 30 de elevi.

860 de elevi și 60 de profesori din nouă școli din zona metropolitană au beneficiat de sesiuni de dezvoltare socio-emoțională privind hărțuirea, coeziunea socială și combaterea discriminării.

Repere ale proiectului

 La apogeul izolării provocate de pandemia de COVID-19, în aprilie 2020, am livrat 3.350 de pachete de alimente gratuite pentru toate comunitățile din Pata-Rât, după o rescriere rapidă a întregului proiect pentru a fi adaptat la această activitate neprevăzută. Fiind dependenți de munca în oraș, localnicii au fost privați în timpul izolării de mijloacele lor de subzistență.

Beneficiind de îndrumarea și mentoratul oferite în cadrul proiectului, doi elevi din Pat-Rât au devenit primii din aceste comunități care au fost admiși la licee de prestigiu din oraș, în septembrie 2020.

Considerăm că este un succes faptul că în cadrul proiectului actual au fost depuse de trei ori mai multe cereri pentru locuințe, comparativ cu proiectul anterior:124 de dosare, față de 41 în cadrul primului proiect. Credem că acesta este un rezultat al procesului de consolidare a încrederii reciproce, între echipa de proiect și comunitate, proces pe care l-am început în 2014.

Proiectele realizate de ZMC în Pata-Rât cu finanțare norvegiană au fost menționate ca exemplu de bune practici la nivel național de către reprezentanții Băncii Mondiale (BM) din România. Un specialist al BM în domeniul dezvoltării urbane a menționat, în noiembrie 2021, că astfel de abordări sunt recomandate de Banca Mondială pentru restul orașelor din țară. Declarațiile au fost făcute cu ocazia dezbaterii publice privind Strategia de Dezvoltare Urbană Integrată a Clujului.

În iunie 2022, proiectul a fost prezentat la Summitul Mondial al Familiei din 2022, un eveniment global organizat la Geneva de ONU, prin UNITAR. Proiectul a fost considerat de ONU o poveste de succes, în contextul desegregării comunităților marginalizate, acesta fiind subiectul principal al prezentării.

Proiectul a fost vizitat în iunie 2022 de către ES Siri Barry, ambasadorul Norvegiei în România. Excelența sa s-a întâlnit și a discutat cu echipa de proiect a ZMC și a vizitat zona marginalizată, precum și o parte din locuințele sociale achiziționate în cadrul proiectului anterior.