Prevenim abandonul școlar

Ne propunem să prevenim abandonul școlar în opt școli, patru din Cluj-Napoca (Școala „Traian Dârjan”, Școala „Ioan Agârbiceanu”, Școala Specială, Școala „Al. Vaida-Voevod”), și câte una din Cojocna, Cara, Apahida și Florești (Școala „Gheorghe Șincai”), în care învață elevi care provin din Pata-Rât.

Activitatea presupune organizarea de întâlniri periodice cu consilierii școlari și mediatorii școlari, în vederea identificării situațiilor de absenteism și risc de abandon școlar.

Ulterior, va avea loc oferirea de suport personalizat, de la caz la caz, la nivelul familiilor ai căror copii se confruntă cu aceste probleme. Vom consilia în acest mod familiile a 80 de elevi.

Totodată, vom organiza sesiuni de dezvoltare socio-emoțională, care își propun creșterea coeziunii grupului de elevi în încurajarea frecventării școlare, la nivelul a patru clase,în cadrul a 12 școli. Este vorba de cele opt școli menționate anterior, plus cele din Bonțida, Răscruci, Vultureni și Sânpaul. De această activitate vor beneficia 800 de elevi.

De asemenea, vor fi organizate sesiuni de sensibilizare a cadrelor didactice privind nevoile emoționale ale elevilor, la toate cele 12 școli.

Totodată, vom crea un centru de resurse comunitare, în care vor fi angrenați voluntari. Aceștia vor fi formați și supervizați, pentru a putea oferi la rândul lor activități de mentorat și meditații pentru 24 de elevi, din cele opt școli în care învață elevi din Pata-Rât. Ne concentrăm pe elevii din clasele terminale (a VIII-a și a IV-a). Activitatea va avea loc de două ori pe săptămână.