Propunem politici publice

Pe parcursul proiectului, se va elabora în mod participativ o metodologie replicabilă de relocare și incluziune a familiilor cu venituri scăzute din zone marginalizate segregate. Aceasta va conține cele trei etape ale relocării: selecția beneficiarilor, pregătirea relocării la nivel comunitare și familial, respectiv asistența post-mutare.

În acest scop, se vor organiza patru ședințe de consultări în cele patru comunități de la Pata-Rât, vor fi realizate 100 de interviuri structurate cu membri ai comunității, și opt interviuri și un focus grup cu profesioniști. De asemenea, se vor realiza două focus grupuri cu familiile relocate anterior, patru cu familiile aflate în curs de relocare și un focus grup cu actorii relevanți din comunitățile locale unde se mută. După mutare, vor fi consultate 12 familii și se va realiza un focus grup cu stakeholderii.

La final, vom elabora un set de recomandări de revizuire a politicilor publice locale privind locuirea socială și prevenirea evacuărilor în cazul familiilor cu venituri scăzute sau marginalizate social. Vom folosi în acest scop și experiența acumulată de partenerii externi ai proiectului, respectiv orașul norvegian Bergen.